Dịch vụ Paia

Haleakala lần
71 Baldwin Ave
579-8020

Hookipa Haven
62 Baldwin Ave # 2A
579-8282
www.hookipa.com

Đảo Tattoo Mực
100B Hana Hwy
579-9461

Kiểu đảo Vacations
264-2302

John Cassel Design Studio
71 Baldwin Ave
579-9778

Maui Liên hoan phim, Inc
Baldwin Avenue
283-9913

Maui Media Lab
71 Baldwin Ave
579-9887

Maui Cyclery
99 Hana Hwy
579-9009

Maui Sunriders
71 Baldwin Avenue
579-9802

Paia Tattoo Parlor
120 Hana Hwy (lầu)
579-8515

Paia Thanh niên & Trung tâm văn hóa
28 Hana Hwy
579-8354

Nội hành lý yêu cầu bồi thường của Tất Đạt Đa
463-5044

Câu lạc bộ Sierra Maui
71 Baldwin Ave
579-9802

Silver Moon Art & Design
71 Baldwin Ave Ste C7
579-6402