Paia Bay

Paia Bay

Chỉ cần qua Bãi biển Baldwin là Paia Bay (gọi là Bãi biển bé của nhiều người dân địa phương), là ngay tại rìa thị trấn ngay trước khi bạn nhập Paia. Có thường không quá nhiều người ở đó trừ khi những con sóng đang lên và Ban lướt và ban cơ thể được ra ngoài. Tốt bãi biển để bơi lội, đây là một bãi biển cát. Không có nhân viên cứu hộ tại Paia Bay.