บริการ Paia

Haleakala ไทม์
71 บอลด์วิน Ave
579-8020

Hookipa Haven
62 บอลด์วิน Ave # 2A
579-8282
www.hookipa.com

เกาะหมึกสัก
100B Hana Hwy
579-9461

เกาะสไตล์วันหยุด
264-2302

จอห์นคาสเซิลดีไซน์สตูดิโอ
71 บอลด์วิน Ave
579-9778

เมาเทศกาลภาพยนตร์, Inc
บอลด์วินอเวนิว
283-9913

เมามีเดียแล็บ
71 บอลด์วิน Ave
579-9887

เมา Cyclery
99 Hana Hwy
579-9009

Maui Sunriders
71 อเวนิวบอลด์วิน
579-9802

Paia Parlor สัก
120 Hana Hwy (ชั้นบน)
579-8515

Paia เยาวชนและศูนย์วัฒนธรรม
28 Hana Hwy
579-8354

Siddhartha เรียกร้องของสัมภาระภายใน
463-5044

เซียร่าคลับเมา
71 บอลด์วิน Ave
579-9802

Silver Moon ศิลปะและการออกแบบ
71 บอลด์วิน Ave Ste C7
579-6402