שירותי Paia

Haleakala טיימס
71 בולדווין Ave
579-8020

Hookipa הייבן
# 2A 62 בולדווין Ave
579-8282
www.hookipa.com

אי דיו קעקוע
100B חנה Hwy
579-9461

חופשות איילנד סגנון
264-2302

סטודיו לעיצוב ג'ון קאסל
71 בולדווין Ave
579-9778

מאווי פסטיבל סרטים, Inc
דרה בולדווין
283-9913

מעבדת המדיה של מאווי
71 בולדווין Ave
579-9887

מאווי Cyclery
99 חנה Hwy
579-9009

מסאנריידר מאווי
71 השדרה בולדווין
579-9802

Paia קעקוע סלון
120 חנה Hwy (למעלה)
579-8515

Paia נוער ומרכז לתרבות
28 חנה Hwy
579-8354

תביעת הכבודה הפנימית של סידהרתא
463-5044

מועדון סיירה מאווי
71 בולדווין Ave
579-9802

אמנות ירח כסופות ועיצוב
71 בולדווין Ave Ste C7
579-6402