חנויות מכולת Paia / יין

מזונות מאנה
49 בולדווין Ave
579-8078
www.manafoodsmaui.com

Paia Pit Stop
181 בולדווין Ave
579-8967

פינת יין
149 חנה Hwy
579-8904
www.mauiwinecorner.com